گل پاییزی

گل پاییزی

دیشب تولد مامانم بود

مامانم رفته واسه تولد بابام یه ظرف پیرکس خریده

انصافأ بابام کلی تشکر کرد

 

 


حالا دیشب تولد مامانم بود
بابام هم رفته چارحلقه لاستیک خریده
حالانمیدونم مامانم چرا قهرکرده😕
شاید از رنگ لاستیکا خوشش نیومده😐

+ نوشته شده در  شنبه هفتم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:9  توسط علی  | 

یکم جنبه داشته باشین!!!

اگه با دوست پسرتون دعواتون میشه
سریع نیاین اینجا بزنید single...
یکم جنبه داشته باشین!!!
مگه من با بابام دعوام میشه میام بزنم yatim ؟؟؟
.
.
.
.
.
.

 


@Khande2_vane


.
حجابم که دیگه رعایت نمیکنین...
والاااا...😂😂😂

+ نوشته شده در  جمعه ششم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:9  توسط علی  | 

دیشب دستخط بچگی هامو بردم داروخونه،
.
.

.
.
.دو بسته قرص استامینوفن کدئین بهم داد!!
تازه گفت خیلی هاشو ما نداریم ،

@Khande2_vane
باید بری هلال احمر

+ نوشته شده در  پنجشنبه پنجم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:7  توسط علی  | 

یه بار بچه بودم

یه بار بچه بودم
دلم بستنى قیفى میخواست
گریه کردم نشستم وسط خیابون
.
.
.
.
.
.
.
.
ننم مثل دیوید بکهام
سانترم کرد تو جوب!
دیگه آدم شدم !😐😂

+ نوشته شده در  چهارشنبه چهارم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:7  توسط علی  | 

دختره تو خيابون ازم پرسيد!
آقا؟؟
خيابون شريعتي ميخوام برم!
من بهش گفتم:
اشکال نداره برو زود برگرد!
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
ديونه يه فوشي داد که تا الان تو گوگل دنبال معنيشم!

+ نوشته شده در  سه شنبه سوم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:6  توسط علی  | 

شیک ترین ژست دنیاست..

همدیگر را یافتن ...
هنر نیست؛
هنر این است که...
همدیگر را گم نکنیم.
آدمهای ساده را بی هیچ دلیلی دوست دارم،
آدم هایی که خودشان هستند،
و نقش بازی نمی کنند.

سادگی،
شیک ترین ژست دنیاست..

+ نوشته شده در  دوشنبه دوم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:6  توسط علی  | 

اومَدی آدَم باش......

میْگَمْ بِ بَهْضْیٰاْیْےْ کِ رٍفْیْقْ بُو‌دَنْ وَلٍےْ نٰاْرُوْ زَدَنْ

بَرٰاْشْو‌نْ مُتَاَسِفَم‌ نَ وٰاْسْ خٰاْطِرْ اْیْن‌ کِ قِیْدْ مٰاْرُوْ زَدَن

وٰاْسْ خٰاْطِرْ رِفٰاْقتْےْ کِ کَرْدَمْ وَلْےْ حَرْفایی کِهْ پُشْتَمْ زَدَنْ

وٰاْسْ دَرْدْ دِلْ هٰاْیٍےْ کِ کَرْدَمْ و نُقطِِهْ ضَعْفْ کَرْدَنُ دَسْ دشْمَنْ دٰاْدَنْ
وَلْے دسْخُوْشْ گُرْگَمْ کَرْدَنْدْ
هَمُو‌نٰاْیْےْ کِ فکْ کَر‌دَنْدْ
تُوْ رِفٰاْقَتْ مَنُوْ دُوْرَم‌ْ کَرْدْنْدْ..ْ

تو حَقیقے ھَم کَسی بیخیالم شه سیکشوُِ می زَنَم...

چِه بِرِسِه بِه اینجا کِه مَجازیه....

اَد لیستِ مَن حُرمَت دارِه حَریمِ سُلطان

نیس کِه هَر نَنِه......بیاد وَ وارِدِش بِشِه

اومَدی آدَم باش......

نَه آدَم نَما....

+ نوشته شده در  یکشنبه یکم آذر ۱۳۹۴ساعت 18:6  توسط علی  | 

هر شب دلم بهانه‌یِ تو...

هر شب دلم بهانه‌یِ تو.... هیچ... بگذریم....

امشب دلم دوباره تو را....

هیچ....

شب‌به‌خیر....

+ نوشته شده در  شنبه سی ام آبان ۱۳۹۴ساعت 18:6  توسط علی  | 

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ

ﮐﺎﺵ ﺗﺎ ﺩﻝ ﻣﯿﮕﺮﻓﺖ ﻭ ﻣﯿﺸﮑﺴﺖ
ﺩﻭﺳﺖ ﻣﯽ ﺁﻣﺪ ﮐﻨﺎﺭﺵ ﻣﯽ ﻧﺸﺴﺖ !
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﺭﻭﯼ ﻫﺮ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﮐﻤﺎﻥ
ﻣﯽ ﻧﻮﺷﺘﻢ "ﻣﻬﺮﺑﺎﻥ " ﺑﺎ ﻣﻦ ﺑﻤﺎﻥ !!!
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﻗﻠﺐ ﻫﺎ ﺁﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﯿﻨﻪ ﻭ ﻏﻢ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺩﺳﺖ ﺑﺎﺩ ﺑﻮﺩ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺩﻝ ﻓﺮﺍﻣﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﻧﻢ ﻧﻢ ﺑﺎﺭﺍﻥ ﻫﻢ ﺁﻏﻮﺷﯽ ﻧﺪﺍﺷﺖ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎﯼ ﺯﻧﺪﮔﯽ
ﺗﺎ ﺷﻮﺩ ﺩﺭ ﭘﺸﺖ ﻗﺎﺏ ﺑﻨﺪﮔﯽ
ﮐﺎﺵ ﻣﯿﺸﺪ ﮐﺎﺵ ﻫﺎ ﻣﻬﻤﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﺩﺭﻣﯿﺎﻥ ﻏﺼﻪ ﻫﺎ ﭘﻨﻬﺎﻥ ﺷﻮﻧﺪ
ﮐﺎﺵ ﻣﯽ ﺷﺪ ﺁﺳﻤﺎﻥ ﻏﻤﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ
ﺭﺩ ﭘﺎﯼ ﮐﯿﻨﻪ ﻫﺎ ﺭﻧﮕﯿﻦ ﻧﺒﻮﺩ

+ نوشته شده در  جمعه بیست و نهم آبان ۱۳۹۴ساعت 18:5  توسط علی  | 

امتحان گواهینامه داشتم
افسره گفت کجا دور زدن ممنوعه؟!
گفتم "تو عالم رفاقت"
.ঁ
..ঁ
...ঁ
.
.
.
.
.
زد پس کلم گفت گمشو پایین بینم! فک کردی اینجا تلگرامه

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هشتم آبان ۱۳۹۴ساعت 18:13  توسط علی  | 

مطالب قدیمی‌تر